Loading...
Školenia2024-06-22T09:58:27+02:00

Interaktívne školenia štandardov ISO, HACCP, IFS, BRC,
FSSC 22000, Potravinovej bezpečnosti a súvisiacej legislatívy

Školenia vedieme ako interaktívne workshopy, s pomocou ktorých viete aplikovať získané informácie o štandardoch ihneď a jednoducho. Kvalifikovaní zamestnanci sú kľúčoví pre firmu, ktorá chce zaviesť, zlepšovať a udržiavať systém riadenia kvality a bezpečnosti potravín.

Intuitívny biznis koučing pre firmy | Feiso.sk

Firemné školenia

Organizujeme tzv. „uzavreté“ firemné školenia priamo na vašej prevádzke, alebo online:

 • školenie presne na mieru vo vami vybraných oblastiach

 • kvalifikovať školením viac pracovníkov

 • riešiť špecifické otázky výroby a chrániť know-how

 • šetriť zdroje – individuálne školenie je efektívne, pre Vami vybrané oblasti

Mám záujem o školenie
Školenia noriem pre manažérov a audítorov | Feiso.sk

Otvorené školenia

Školenia aktuálnych noriem a legislatívy – prezenčne alebo online:

 • max. 10 účastníkov

 • školenie vedie certifikovaný vedúci auditor štandardu

 • školenie je prínosné ale zároveň zábavné

 • pochopíte nové prvky aktualizovaných noriem

 • uvidíte aké problémy môžu nastať a ako ich prakticky a účinne riešiť

Aktuálne termíny školení
Naše poradenské služby využila spoločnosť Celpo | Feiso.sk

IFS certifikácia bez starostí

Ako nový pracovník v našej spoločnosti som vďaka školeniu od firmy Feiso s.r.o. získal nové poznatky ohľadom IFS certifikácie a ďalších potrebných noriem, dokumentov, pravidiel a ich aplikácii v našej internej praxi.

Marek Fekiač, CELPO spol. s.r.o.

Aktuálne otvorené školenia

Zmeny IFS FOOD v.8

nový termín čoskoro

200 € bez DPH

nie sme platci DPH

Nové odborné školenie pre prax so zameraním na najnovšie zmeny štandardu pre výrobcov a spracovateľov potravín.

Účastníci porozumejú významu zmien, praktickým zmenám v súvisiacich procesoch a budú vedieť ako si zmeny prispôsobiť a naďalej riadiť. Ostáva obľúbená možnosť vysvetliť nejasnosti zavedenia zmien pre ich účinnú implementáciu v podniku.

Školenie je určené pre manažérov kvality, manažment a pracovníkov potravinárskych podnikov a prevádzok, ktorí majú záujem zdokonaliť sa v danej oblasti. Školenie je vedené certifikovaným vedúcim audítorom štandardu v súlade s jej najnovšou verziou.

ON-LINE školenia prebiehajú v aplikácii ZOOM. Pre účasť je potrebné mať stabilné internetové pripojenie. On-line školenie je pripravené tak, aby plnohodnotne zodpovedalo F2F školeniu., tj. trvanie školenia, kladenie otázok, praktické cvičenia aj overenie znalostí prebieha za zodpovedajúcich podmienok spolu s vydaním platného certifikátu.

*V prípade záujmu nám prosím zašlite objednávku s menom, kontaktnými a fakturačnými údajmi na: info@feiso.sk, alebo sa prihláste priamo tu cez odkaz „Prihlásiť sa na školenie“. Následne po úhrade účastníckeho poplatku Vám zašleme potvrdenie o rezervácii termínu spolu s pracovným materiálom.

Prihlásiť sa na školenie

1. deň

8:00 – 12:00 úvod a prvý blok školenia
12:00 – 12:45 obed
12:45 – 15:00 druhý blok školenia
15:00 – 16:00 zhodnotenie, diskusia a záver

 • prístup k online školeniu s lektorom
 • aktuálne a podrobné pracovné materiály v elektronickej forme
 • praktické informácie, ako vypracovať a implementovať zmeny štandardu
 • počas školenia je možnosť lektorovi priamo klásť otázky k téme, pre plné porozumenie obsahu školenia
 • certifikát o absolvovaní školenia

Prezenčné i online školenia realizujeme vždy v malej skupine – najviac 10 účastníkov, aby sa lektor mohol behom kurzu dôkladne venovať každému účastníkovi a jeho otázkam.

Naším cieľom je, aby ste po skončení školenia boli schopní samostatnej práce v danej oblasti.

 • Školenie je prínosné ale zároveň zábavné
 • Kľúčové požiadavky si vyskúšate v praxi
 • Pochopíte nové prvky aktualizovaných noriem
 • Uvidíte, aké problémy môžu nastať a ako ich riešiť

Zmeny IFS LOGISTICS v.3

 nový termín čoskoro 

200 € bez DPH

nie sme platci DPH

Nové odborné školenie pre prax so zameraním na najnovšie zmeny štandardu pre prepravcov potravín a potravinárskych obalov.

Účastníci porozumejú významu zmien, praktickým zmenám v súvisiacich procesoch a budú vedieť ako si zmeny prispôsobiť a naďalej riadiť. Ostáva obľúbená možnosť vysvetliť nejasnosti zavedenia zmien pre ich účinnú implementáciu v podniku.

Školenie je určené pre manažérov kvality, manažment a pracovníkov potravinárskych podnikov a prevádzok, ktorí majú záujem zdokonaliť sa v danej oblasti. Školenie je vedené certifikovaným vedúcim audítorom štandardu v súlade s jej najnovšou verziou.

ON-LINE školenia prebiehajú v aplikácii ZOOM. Pre účasť je potrebné mať stabilné internetové pripojenie. On-line školenie je pripravené tak, aby plnohodnotne zodpovedalo F2F školeniu., tj. trvanie školenia, kladenie otázok, praktické cvičenia aj overenie znalostí prebieha za zodpovedajúcich podmienok spolu s vydaním platného certifikátu.

*V prípade záujmu nám prosím zašlite objednávku s menom, kontaktnými a fakturačnými údajmi na: info@feiso.sk, alebo sa prihláste priamo tu cez odkaz „Prihlásiť sa na školenie“. Následne po úhrade účastníckeho poplatku Vám zašleme potvrdenie o rezervácii termínu spolu s pracovným materiálom.

Prihlásiť sa na školenie

1. deň

8:00 – 12:00 úvod a prvý blok školenia
12:00 – 12:45 obed
12:45 – 15:00 druhý blok školenia
15:00 – 16:00 zhodnotenie, diskusia a záver

 • prístup k online školeniu s lektorom
 • aktuálne a podrobné pracovné materiály v elektronickej forme
 • praktické informácie, ako vypracovať a implementovať zmeny štandardu
 • počas školenia je možnosť lektorovi priamo klásť otázky k téme, pre plné porozumenie obsahu školenia
 • certifikát o absolvovaní školenia

Prezenčné  i online školenia realizujeme vždy v malej skupine – najviac 10 účastníkov, aby sa lektor mohol behom kurzu dôkladne venovať každému účastníkovi a jeho otázkam.

Naším cieľom je, aby ste po skončení školenia boli schopní samostatnej práce v danej oblasti.

 • Školenie je prínosné ale zároveň zábavné
 • Kľúčové požiadavky si vyskúšate v praxi
 • Pochopíte nové prvky aktualizovaných noriem
 • Uvidíte, aké problémy môžu nastať a ako ich riešiť

HACCP systém, level 3&4 RSPH

nový termín čoskoro

300 € bez DPH

nie sme platci DPH

Cieľom školenia je hĺbkové porozumenie systému HACCP v prevádzke výroby a manipulácie s potravinami a obalmi pre účely plnenia legislatívy a navyše požiadaviek IFS/BRC/FSSC/ISO a ďalších potravinárskych noriem. Školením získate znalosť ako účinne pripraviť, koordinovať a implementovať systém HACCP, ako aj preukázať kvalifikáciu člena a vedúceho tímu pre HACCP.

Školenie je určené pre manažérov kvality, manažment a pracovníkov potravinárskych podnikov a prevádzok, ktorí majú záujem zdokonaliť sa v danej oblasti a je vedené certifikovaným vedúcim audítorom potravinárskych štandardov v súlade s najnovšou verziou požiadaviek na systém HACCP.

ON-LINE školenia prebiehajú v aplikácii ZOOM. Pre účasť je potrebné mať stabilné internetové pripojenie. On-line školenie je pripravené tak, aby plnohodnotne zodpovedalo F2F školeniu., tj. trvanie školenia, kladenie otázok, praktické cvičenia a overenie znalostí prebieha za zodpovedajúcich podmienok spolu s vydaním platného certifikátu.

*V prípade záujmu nám prosím zašlite objednávku s menom, kontaktnými a fakturačnými údajmi na: info@feiso.sk, alebo sa prihláste priamo tu cez odkaz „Prihlásiť sa na školenie“. Následne po úhrade účastníckeho poplatku Vám zašleme potvrdenie o rezervácii termínu spolu s pracovným materiálom.

*Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť min. 7 pracovných dní pred začiatkom školenia na základe faktúry. Prosíme o dodržanie termínu, aby Vám boli pracovné materiály doručené včas.

Prihlásiť sa na školenie

1. deň

9:00 – 9:30 registrácia a úvod
9:30 – 12:00 prvý blok školenia
12:00 – 12:45 obed
12:45 – 17:00 druhý blok školenia

2. deň

8:00 – 12:00 tretí blok školenia
12:00 – 12:45 obed
12:45 – 15:00 štvrtý blok školenia
15:00 – 16:00 test, diskusia a záver

 • prístup k online video školeniu s lektorom
 • aktuálne a podrobné pracovné materiály
 • praktické informácie, na čo si dať pozor pri implementácii HACCP krokov a princípov
 • počas školenia je možnosť lektorovi priamo klásť otázky k téme, pre plné porozumenie obsahu školenia
 • certifikát o absolvovaní školenia

Prezenčné  i online školenia realizujeme vždy v malej skupine – najviac 10 účastníkov, aby sa lektor mohol behom kurzu dôkladne venovať každému účastníkovi a jeho otázkam.

Naším cieľom je, aby ste po skončení školenia boli schopní samostatnej práce v danej oblasti.

 • Školenie je prínosné ale zároveň zábavné
 • Kľúčové požiadavky si vyskúšate v praxi
 • Pochopíte nové prvky aktualizovaných noriem
 • Uvidíte, aké problémy môžu nastať a ako ich riešiť

Validácia SMBP/SMK

nový termín čoskoro

150 € bez DPH

nie sme platci DPH

Nové odborné školenie Validácia systému bezpečnosti potravín a kvality bude zamerané prakticky na zavedenie validácie podľa nových požiadaviek GSFI noriem a Codex Alimetarius.

Školenie je určené pre manažment a pracovníkov organizácií, ktorí majú záujem zdokonaliť sa v danej oblasti, zodpovedať otázky k riadeniu validácie, jej zavedeniu, aktualizáciám. Školenie je vedené certifikovaným vedúcim audítorom štandardov GFSI/ISO v súlade s najnovšími verziami noriem a aktuálnymi požiadavkami pre oblasť validácie.

ON-LINE školenie prebieha v aplikácii ZOOM. Pre účasť je potrebné mať stabilné internetové pripojenie. Školenie je pripravené tak, aby plnohodnotne zodpovedalo F2F školeniu., tj. trvanie školenia, kladenie otázok, praktické cvičenia aj overenie znalostí prebieha za zodpovedajúcich podmienok spolu s vydaním platného certifikátu.

*V prípade záujmu nám prosím zašlite objednávku s menom, kontaktnými a fakturačnými údajmi na: info@feiso.sk, alebo sa prihláste priamo tu cez odkaz „Prihlásiť sa na školenie“. Následne po úhrade účastníckeho poplatku Vám zašleme potvrdenie o rezervácii termínu a organizácii školenia spolu s pracovnými materiálmi.

*Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť min. 7 pracovných dní pred začiatkom školenia na základe faktúry. Prosíme o dodržanie termínu, aby Vám boli pracovné materiály doručené včas.

Prihlásiť sa na školenie

1. deň

8:00 – 12:00 úvod a prvý blok školenia
12:00 – 12:45 obed
12:45 – 14:00 druhý blok školenia
14:00 – 14:30 zhodnotenie, diskusia a záver

 • prístup k online školeniu s lektorom
 • aktuálne a podrobné pracovné materiály
 • praktické informácie, na čo si dať pozor pri implementácii validácie a jej riadeniu
 • počas školenia je možnosť lektorovi priamo klásť otázky k téme, pre plné porozumenie obsahu školenia
 • certifikát o absolvovaní školenia

Prezenčné  i online školenia realizujeme vždy v malej skupine – najviac 10 účastníkov, aby sa lektor mohol behom kurzu dôkladne venovať každému účastníkovi a jeho otázkam.

Naším cieľom je, aby ste po skončení školenia boli schopní samostatnej práce v danej oblasti.

 • Školenie je prínosné ale zároveň zábavné
 • Kľúčové požiadavky si vyskúšate v praxi
 • Pochopíte nové prvky aktualizovaných požiadaviek na validáciu
 • Uvidíte, aké problémy môžu nastať a ako ich riešiť

Interný audítor ISO 9001

nový termín čoskoro

250 € bez DPH

nie sme platci DPH

Odborné školenie Interný audítor ISO 9001, je zamerané detailne na všetky požiadavky štandardu pre výrobné organizácie i poskytovateľov služieb, ich jednoduchú aplikáciu do systému podniku, protokol auditu, interné auditovanie systému, praktický pohľad na požiadavky a ako s nimi pracovať na audite 3. stranou.

Školenie je určené pre manažment a pracovníkov organizácií, ktorí majú záujem zdokonaliť sa v danej oblasti, zodpovedať otázky k organizácii implementácie a celkového vedeniu štandardu. Školenie je vedené certifikovaným vedúcim audítorom štandardu v súlade s najnovšou verziou normy.

ON-LINE školenie prebieha v aplikácii ZOOM. Pre účasť je potrebné mať stabilné internetové pripojenie. Školenie je pripravené tak, aby plnohodnotne zodpovedalo F2F školeniu., tj. trvanie školenia, kladenie otázok, praktické cvičenia aj overenie znalostí prebieha za zodpovedajúcich podmienok spolu s vydaním platného certifikátu.

*V prípade záujmu nám prosím zašlite objednávku s menom, kontaktnými a fakturačnými údajmi na: info@feiso.sk, alebo sa prihláste priamo tu cez odkaz „Prihlásiť sa na školenie“. Následne po úhrade účastníckeho poplatku Vám zašleme potvrdenie o rezervácii termínu a organizácii školenia spolu s pracovnými materiálmi.

*Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť min. 7 pracovných dní pred začiatkom školenia na základe faktúry. Prosíme o dodržanie termínu, aby Vám boli pracovné materiály doručené včas.

Prihlásiť sa na školenie

1. deň

8:00 – 12:00 úvod a prvý blok školenia
12:00 – 12:45 obed
12:45 – 15:00 druhý blok školenia
15:00 – 16:00 test, zhodnotenie, diskusia a záver

 • prístup k online školeniu s lektorom
 • aktuálne a podrobné pracovné materiály
 • praktické informácie, na čo si dať pozor pri implementácii požiadaviek normy
 • počas školenia je možnosť lektorovi priamo klásť otázky k téme, pre plné porozumenie obsahu školenia
 • certifikát o absolvovaní školenia

Prezenčné  i online školenia realizujeme vždy v malej skupine – najviac 10 účastníkov, aby sa lektor mohol behom kurzu dôkladne venovať každému účastníkovi a jeho otázkam.

Naším cieľom je, aby ste po skončení školenia boli schopní samostatnej práce v danej oblasti.

 • Školenie je prínosné ale zároveň zábavné
 • Kľúčové požiadavky si vyskúšate v praxi
 • Pochopíte nové prvky aktualizovaných noriem
 • Uvidíte, aké problémy môžu nastať a ako ich riešiť

Interný audítor IFS FOOD, BRC GS

nový termín čoskoro

330 € bez DPH

nie sme platci DPH

Odborné školenie Interný audítor GFSI noriem – IFS FOOD, BRC GS je zamerané detailne na všetky požiadavky štandardov, jednoduchú aplikáciu do systému podniku, protokol auditu, interné auditovanie systému, praktický pohľad na prácu s požiadavkami v bežnej praxi – vždy aktuálne prepracované, so zahrnutím platných zmien.

Školenie je určené pre manažment a pracovníkov potravinárskych podnikov a prevádzok, ktorí majú záujem zdokonaliť sa v danej oblasti, zodpovedať otázky k organizácii implementácie a je vedené certifikovaným vedúcim audítorom štandardov.

ON-LINE školenia prebiehajú v aplikácii ZOOM. Pre účasť je potrebné mať stabilné internetové pripojenie. On-line školenie je pripravené tak, aby plnohodnotne zodpovedalo F2F školeniu., tj. trvanie školenia, kladenie otázok, praktické cvičenia aj overenie znalostí prebieha za zodpovedajúcich podmienok spolu s vydaním platného certifikátu.

*V prípade záujmu nám prosím zašlite objednávku s menom, kontaktnými a fakturačnými údajmi na: info@feiso.sk, alebo sa prihláste priamo tu cez odkaz „Prihlásiť sa na školenie“. Následne po úhrade účastníckeho poplatku Vám zašleme potvrdenie o rezervácii termínu spolu s pracovným materiálom.

*Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť min. 7 pracovných dní pred začiatkom školenia na základe faktúry. Prosíme o dodržanie termínu, aby Vám boli pracovné materiály doručené včas.

Prihlásiť sa na školenie

1. deň

9:00 – 9:30 registrácia a úvod
9:30 – 12:00 prvý blok školenia
12:00 – 12:45 obed
12:45 – 17:00 druhý blok školenia

2. deň

8:00 – 12:00 tretí blok školenia
12:00 – 12:45 obed
12:45 – 15:00 štvrtý blok školenia
15:00 – 16:00 test, diskusia a záver

 • prístup k online video školeniu s lektorom
 • aktuálne a podrobné pracovné materiály
 • praktické informácie, na čo si dať pozor pri implementácii požiadaviek GFSI noriem
 • počas školenia je možnosť lektorovi priamo klásť otázky k téme, pre plné porozumenie obsahu školenia
 • certifikát o absolvovaní školenia

Prezenčné  i online školenia realizujeme vždy v malej skupine – najviac 10 účastníkov, aby sa lektor mohol behom kurzu dôkladne venovať každému účastníkovi a jeho otázkam.

Naším cieľom je, aby ste po skončení školenia boli schopní samostatnej práce v danej oblasti.

 • Školenie je prínosné ale zároveň zábavné
 • Kľúčové požiadavky si vyskúšate v praxi
 • Pochopíte nové prvky aktualizovaných noriem
 • Uvidíte, aké problémy môžu nastať a ako ich riešiť

Legislatíva potravín a označovanie

26. – 27. jún 2024

300 € bez DPH

nie sme platci DPH

Odborné školenie so zameraním na legislatívne požiadavky, označovanie potravín pre výrobcov a spracovateľov potravín a obalov, s novinkami a zmenami za uplynulý polrok.

Školením získate porozumenie a schopnosť vyznať sa v požiadavkách EU a SR legislatívy na výrobu bezpečných potravín, ako aj konzultovať nejasnosti vo výklade požiadaviek pre ich účinnú implementáciu v podniku.

Školenie je určené pre manažérov kvality, manažment a pracovníkov potravinárskych podnikov a prevádzok, ktorí majú záujem zdokonaliť sa v danej oblasti. Školenie je vedené certifikovaným vedúcim audítorom potravinárskych štandardov v súlade najnovšou verziou legislatívnych požiadaviek.

ONLINE školenia prebiehajú v aplikácii ZOOM, ktorú si bezplatne stiahnete. Kompletný návod na použitie Zoom spolu s prihlasovacími údajmi Vám zašleme 2-3 dni pred termínom školenia. Zároveň dostanete poštou pred konaním školenia aktuálne a prepracované skriptá, s ktorými budete pracovať počas školenia. Online školenie je pripravené tak, aby plnohodnotne zodpovedalo F2F školeniu. Tj. trvanie školenia, kladenie otázok, praktické cvičenia aj overenie znalostí prebieha za zodpovedajúcich podmienok spolu s vydaním platného certifikátu.

Upozorňujeme, že je potrebné mať stabilné internetové pripojenie.

*V prípade záujmu nám prosím zašlite objednávku s menom, kontaktnými a fakturačnými údajmi na: info@feiso.sk, alebo sa prihláste priamo tu cez odkaz „Prihlásiť sa na školenie“. Následne po úhrade účastníckeho poplatku Vám zašleme potvrdenie o rezervácii termínu spolu so skriptami.

*Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť min. 7 pracovných dní pred začiatkom školenia na základe faktúry. Prosíme o dodržanie termínu, aby Vám boli skriptá doručené včas.

Prihlásiť sa na školenie

1. deň

9:00 – 9:30 registrácia a úvod
9:30 – 12:00 prvý blok školenia
12:00 – 12:45 obed
12:45 – 17:00 druhý blok školenia

2. deň

8:00 – 12:00 tretí blok školenia
12:00 – 12:45 obed
12:45 – 15:00 štvrtý blok školenia
15:00 – 16:00 zhodnotenie, diskusia a záver

 • prístup k online školeniu s lektorom
 • aktuálne a podrobné pracovné materiály s aktualizovanou legislatívou pre potravinárov a výrobcov obalov
 • praktické informácie, na čo si dať pozor v oblasti legislatívnych požiadaviek
 • počas školenia je možnosť lektorovi priamo klásť otázky k téme, pre plné porozumenie obsahu školenia
 • certifikát o absolvovaní školenia

Naším cieľom je, aby ste po skončení školenia mali odpovede ako riešiť svoje aktuálne problémy týkajúce sa bezpečnosti potravín a obalov, ktoré si prostredníctvom našej odbornej rady viete vyriešiť s ľahkosťou a ušetriť si čas aj peniaze.

Prezenčné  i online školenia realizujeme vždy v malej skupine – najviac 10 účastníkov, aby sa lektor mohol behom kurzu dôkladne venovať každému účastníkovi a jeho otázkam.

Interný audítor ISO 22000/FSSC 22000

  termín na požiadanie  

Odborné školenie Interný audítor ISO 22000/FSSC 22000, je zamerané detailne na všetky požiadavky štandardov pre výrobcov a spracovateľov potravín a obalov, ich jednoduchú aplikáciu do systému podniku, protokol auditu, interné auditovanie systému, praktický pohľad na požiadavky a ako s nimi pracovať na audite 3. stranou.

Školenie je určené pre manažment a pracovníkov v oblasti potravinárstva, ktorí majú záujem zdokonaliť sa v danej oblasti, zodpovedať otázky k organizácii implementácie a celkového vedeniu štandardu. Školenie je vedené certifikovaným vedúcim audítorom štandardov v súlade s ich najnovšou verziou.

ON-LINE školenia prebiehajú v aplikácii ZOOM. Pre účasť je potrebné mať stabilné internetové pripojenie. On-line školenie je pripravené tak, aby plnohodnotne zodpovedalo F2F školeniu., tj. trvanie školenia, kladenie otázok, praktické cvičenia aj overenie znalostí prebieha za zodpovedajúcich podmienok spolu s vydaním platného certifikátu.

*V prípade záujmu nám prosím zašlite objednávku s menom, kontaktnými a fakturačnými údajmi na: info@feiso.sk, alebo sa prihláste priamo tu cez odkaz „Prihlásiť sa na školenie“. Následne po úhrade účastníckeho poplatku Vám zašleme potvrdenie o rezervácii termínu a organizácii školenia spolu s pracovnými materiálmi.

*Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť min. 7 pracovných dní pred začiatkom školenia na základe faktúry. Prosíme o dodržanie termínu, aby Vám boli pracovné materiály doručené včas.

Prihlásiť sa na školenie

1. deň

9:00 – 9:30 registrácia a úvod
9:30 – 12:00 prvý blok školenia
12:00 – 12:45 obed
12:45 – 17:00 druhý blok školenia

2. deň

8:00 – 12:00 tretí blok školenia
12:00 – 12:45 obed
12:45 – 15:00 štvrtý blok školenia
15:00 – 16:00 test, diskusia a záver

 • prístup k online školeniu s lektorom
 • aktuálne a podrobné pracovné materiály
 • praktické informácie, na čo si dať pozor pri implementácii požiadaviek noriem ISO/FSSC 22000
 • počas školenia je možnosť lektorovi priamo klásť otázky k téme, pre plné porozumenie obsahu školenia
 • certifikát o absolvovaní školenia

Prezenčné  i online školenia realizujeme vždy v malej skupine – najviac 10 účastníkov, aby sa lektor mohol behom kurzu dôkladne venovať každému účastníkovi a jeho otázkam.

Naším cieľom je, aby ste po skončení školenia boli schopní samostatnej práce v danej oblasti.

 • Školenie je prínosné ale zároveň zábavné
 • Kľúčové požiadavky si vyskúšate v praxi
 • Pochopíte nové prvky aktualizovaných noriem
 • Uvidíte, aké problémy môžu nastať a ako ich riešiť

Interný audítor IFS/BRC – PACKAGING, BROKER, LOGISTICS

  termín na požiadanie  

Školenie Interný audítor PACKAGING MATERIALS, BROKER a LOGISTICS troch GFSI noriem – IFS, BRC a FSSC 22000, je zamerané detailne na všetky požiadavky štandardov pre spoločnosti vyrábajúce obaly, importujúce potraviny, obaly, či spotrebiteľské produkty, na ich jednoduchú aplikáciu do systému podniku, protokol auditu, interné auditovanie systému, praktický pohľad na požiadavky a ako s nimi pracovať na audite 3. stranou.

Školenie je určené pre manažment a pracovníkov týchto spoločností, ktorí majú záujem zdokonaliť sa v danej oblasti, zodpovedať otázky k organizácii implementácie a celkového vedeniu štandardu. Školenie je vedené certifikovaným vedúcim audítorom štandardov v súlade s ich najnovšou verziou.

ON-LINE školenia prebiehajú v aplikácii ZOOM. Pre účasť je potrebné mať stabilné internetové pripojenie. On-line školenie je pripravené tak, aby plnohodnotne zodpovedalo F2F školeniu., tj. trvanie školenia, kladenie otázok, praktické cvičenia aj overenie znalostí prebieha za zodpovedajúcich podmienok spolu s vydaním platného certifikátu.

*V prípade záujmu nám prosím zašlite objednávku s menom, kontaktnými a fakturačnými údajmi na: info@feiso.sk, alebo sa prihláste priamo tu cez odkaz „Prihlásiť sa na školenie“. Následne po úhrade účastníckeho poplatku Vám zašleme potvrdenie o rezervácii termínu spolu s pracovným materiálom.

*Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť min. 7 pracovných dní pred začiatkom školenia na základe faktúry. Prosíme o dodržanie termínu, aby Vám boli pracovné materiály doručené včas.

Prihlásiť sa na školenie

1. deň

8:00 – 12:00 úvod a prvý blok školenia
12:00 – 12:45 obed
12:45 – 15:00 druhý blok školenia
15:00 – 16:00 zhodnotenie, diskusia a záver

 • prístup k online školeniu s lektorom
 • aktuálne a podrobné pracovné materiály
 • praktické informácie, na čo si dať pozor pri implementácii požiadaviek noriem
 • počas školenia je možnosť lektorovi priamo klásť otázky k téme, pre plné porozumenie obsahu školenia
 • certifikát o absolvovaní školenia

Prezenčné  i online školenia realizujeme vždy v malej skupine – najviac 10 účastníkov, aby sa lektor mohol behom kurzu dôkladne venovať každému účastníkovi a jeho otázkam.

Naším cieľom je, aby ste po skončení školenia boli schopní samostatnej práce v danej oblasti.

 • Školenie je prínosné ale zároveň zábavné
 • Kľúčové požiadavky si vyskúšate v praxi
 • Pochopíte nové prvky aktualizovaných noriem
 • Uvidíte, aké problémy môžu nastať a ako ich riešiť

Mám záujem
close slider