Loading...
Ochrana osobných údajov2019-03-21T13:24:26+02:00

Informácie o ochrane osobných údajov

Feiso s.r.o., v zast. Ing. Jana Ferencová, Šarišské Michaľany (ďalej len „Feiso“) vám oznamuje, ako spracováva vaše osobné údaje v súlade s Nar. EP a Rady EU č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR“). Rešpektujeme vaše právo na súkromie a vaše právo na informácie o spracovaní vašich osobných údajov, ktoré zadávate na webe www.feiso.sk.

Chránime vaše osobné údaje

Rešpektujeme vaše právo na informácie o tom, akým spôsobom spracovávame a uchovávame vaše osobné údaje. Prijali sme všetky potrebné technické a personálne opatrenia, aby boli vaše osobné údaje v bezpečí a chránili sme ich pred neoprávneným prístupom. Kedykoľvek vás požiadame o informácie alebo osobné údaje, potrebujeme ich k poskytovaniu našich služieb pre vás.

Aké osobné údaje od vás potrebujeme?

Vaše osobné údaje potrebujeme, keď máte záujem o niektorú z našich služieb. Osobné údaje zahŕňajú najmä kontaktné informácie – bez nich by sme vám nemohli pripraviť ponuku, alebo realizovať službu. Vaše osobné údaje nevyužívame na zasielanie newslettrov – slúžia výhradne pre vzájomnú komunikáciu po vyjadrení vášho záujmu o naše služby, prípravu ponuky, uzavretie zmluvy alebo objednávku služby a informovanie o našich novinkách e-mailom.Osobné údaje môžu tiež pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registra.

Vaše údaje potrebujeme na  nasledovné úkony:

 • Spracovať vašu objednávku služby, váš záujem o naše služby alebo vypracovanie obchodnej ponuky
 • Kontaktovať vás v prípade záujmu o naše služby, ktorý ste zadali na webe
 • Odpovedať na vaše dotazy ohľadom ponuky a služieb a informovať vás o nových a zmenených službách

 Aké osobné údaje spracovávame?

 • Základné identifikačné údaje – meno, priezvisko, sídlo, adresa bydliska, IČO a DIČ (v prípade podnikania)
 • Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa vašich web stránok
 • Informácie o využití našich služieb a produktov – napríklad o aké služby ste mali záujem, aké ste si objednali, informácie o nastaveniach vašej služby, ktoré sú potrebné pre realizáciu služieb
 • Informácie o telefonických hovoroch alebo e-mailovej komunikácii alebo iných interakcií s vami, napríklad pomocou chatu, SMS správ.
 • Geolokačné a analytické webové údaje – geolokačné údaje z webového prehliadača pri návšteve našich stránok a analytické nástroje pre analýzu našej návštevy na našich stránkach pre zlepšenie a optimalizáciu našich stránok (viď cookies)

Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas nevyhnutnej doby, a to výlučne na vyššie uvedené účely:

Pri záujme o naše služby alebo objednávke služby po dobu 7 rokov od obdržania vášho záujmu (vyplnenia formulára / objednávky na webe) alebo v zákonom stanovenou dobou (na dobu 11 rokov údaje uvedené na daňovom doklade, splnenie zákonnej povinnosti podľa zákona č. 235/2004 Sb., o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov). Po uplynutí príslušného času budú vaše osobné údaje vymazané, v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov nie je potrebný súhlas.

Vaše údaje sú v bezpečí

Podnikli sme nevyhnutné technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich údajov pred stratou, manipuláciou a neoprávneným prístupom. Naše bezpečnostné opatrenia neustále prispôsobujeme v súlade s technologickým pokrokom a vývojom. Na webe máme nainštalovaný bezpečnostný protokol SSL, ktorý všetky údaje so serverom odosiela v šifrovanej podobe. Údaje, ktoré sme od vás zhromaždili, sú uložené výlučne na území Európskej únie.

Spolupracujeme iba s tými najlepšími poskytovateľmi internetových služieb

Naše webové stránky sú uložené a zabezpečené na serveroch spoločnosti Exohosting, ktorá je jednotkou v poskytovaní webhostingových služieb na Slovensku a garantuje maximálnu úroveň bezpečnosti dát.

Vaše údaje neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame s tretími stranami za účelom obchodovania.

Máte právo vedieť, ako spracovávame vaše osobné údaje

Máte právo požadovať informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame (bezplatne raz za rok). Pokiaľ sú tieto údaje nesprávne alebo neúplné, môžete nás požiadať, aby sme tieto informácie opravili alebo odstránili.

Vaše údaje nemôžeme odstrániť, ak nám v tom bránia zákonné predpisy o uchovávaní údajov, napríklad zákon o účtovníctve, alebo iné opodstatnené dôvody, ako sú napríklad nevyrovnané dlhy.

Máte právo kedykoľvek:

 • odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov
 • požadovať prístup k svojim osobným údajom
 • na ich opravu, alebo zmazanie vašich údajov
 • na obmedzenie spracovania
 • vzniesť námietku proti spracovaniu
 • na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi
 • ako aj právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, ak máte podozrenie, že naša spoločnosť pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s GDPR

Akým spôsobom môžem odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je možné poslať v písomnej podobe poštou alebo e-mailom preto, aby sme mali o vašom odvolaní písomný záznam. V prípade uplatnenia vyššie uvedených práv sa môžete obracať adresu: Feiso s.r.o., Ružová 359/4, Šarišské Michaľany, info@feiso.sk.


Informácie o spracovaní cookies

Pracujeme transparentne, preto vám takto podávame informácie o tom, ako a kedy používame súbory cookies na našom webe.  Na našom webe spracovávame súbory cookies potrebné na fungovanie webových stránok a na analytické účely a v prípade Vášho súhlasu aj na personalizáciu reklám.

Súbory cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových stránok.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová stránka ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookie?

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie aicky prijíma už vo úvodnom nastavení.

Ako si môžem zmeniť nastavenia cookies?

Na odkazoch nižšie sa dozviete, ako môžete kontrolovať svoje nastavenia cookies cez Váš internetový prehliadač. Pokiaľ zmeníte tieto nastavenia, uplatnia sa nielen pre naše webové stránky, ale aj pre všetky ostatné stránky, ktoré navštevujete cez Váš internetový prehliadač.

Mám záujem
close slider