Potrebujete poradiť ohľadom noriem ISO, BRC a HACCP? Volajte 0949 640 125|info@feiso.sk

Protikorupčná smernica

Protikorupčná smernica

Podľa zákona č. 307/2014 Z.z. o oznamovaní protispoločenskej činnosti – Whistleblowing

„Protikorupčný zákon“ č. 307/2014 Z.z. bol prijatý NR SR 16. októbra 2014 a zabezpečuje úpravu oznamovania nekalých praktík, korupcie, podvodov, ktoré plynú z požiadaviek EÚ. Upravuje sa aj inštitút tzv. „chráneného oznamovateľa“, teda podmienky poskytovania ochrany whistleblowerov – oznamovateľov pred postihom v pracovných vzťahoch

Povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákona sa týkajú všetkých organizácií verejnej správy a firiem nad 50 zamestnancov. Medzi tie základné patrí:

 • mať plne funkčný vnútorný systém vybavovania podnetov a uviesť ho do praxe do 30.6.2015
 • mať vypracovanú Protikorupčnú smernicu
 • určiť písomne zodpovednú osobu, ktorá bude prijímať, prešetrovať, riešiť a vyhodnocovať všetky podnety od zamestnancov
 • prijať a preveriť každý podnet do 90 dní od jeho prijatia
 • viesť evidenciu prijatých podnetov po dobu 3 rokov
 • zabezpečiť ochranu oznamovateľov

Ak nemáte vlastného odborníka, ktorý pre Vás vypracuje systém, uvedie ho do života a bude viesť, tak sa môžete s dôverou obrátiť na nás. Ochránite si svoju spoločnosť pred protizákonnou činnosťou Vašich zamestnancov ako korupcia, podvody, či zneužívanie právomoci, splníte si zároveň zákonnú povinnosť a vyhnete sa nepríjemným pokutám od Inšpektorátu práce.

Aby sa pre Vás nestal tento Protikorupčný systém len formalitou, radi Vám poskytneme naše služby:

 • vypracovanie kompletnej dokumentácie aj s popisom trestných činov
 • vedenie celkovej agendy Protikorupčného systému
 • prvé a následné školenia zamestnancov
 • prebratie povinností zodpovednej osoby
 • prijímanie podnetov od zamestnancov
 • nestranné prešetrovanie a riešenie podnetov
 • návrh nápravných opatrení plynúcich z podaných podnetov
 • návrh preventívnych opatrení plynúcich z rizík prostredia vo Vašej spoločnosti
 • evidencia podnetov
 • vypracovanie ročných správ o fungovaní systému a výsledkoch pre manažment spoločnosti

Kompletná dokumentácia pre Protikorupčný systém – Oznamovanie protispoločenskej činnosti bude obsahovať:

 • Vypracovanie protikorupčnej smernice s celkovým postupom riadenia protispoločenskej činnosti
 • Písomné určenie zodpovednej osoby
 • Vypracovanie dokumentácie a formulárov k prešetrovaniu a evidencii podnetov o protispoločenskej činnosti
 • Návod na hladkú implementáciu systému vo Vašej spoločnosti, či úrade

Pripravíme pre Vás hotovú dokumentáciu podľa zákona 307/2014 Z.z. s Vašimi údajmi a hlavičkou – doplniť bude potrebné iba Vaše osobné údaje do Protikorupčnej smernice a písomného určenia zodpovednej osoby (všetko podľa priložených inštrukcií).

Cena základného balíka tejto kompletnej dokumentácie pre Oznamovanie protispoločenskej činnosti je 230 € vrátane DPH.
Ak máte záujem o vypracovanie, či celkové vedenie tohto Protikorupčného systému, neváhajte nás kontaktovať.

Mám záujem Naspäť na portfólio

By |2015-12-16T17:53:09+00:00november 6th, 2015|Štandard|Komentáre vypnuté na Protikorupčná smernica

About the Author: